Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-733 (200mmx0.01mm)

0932.63.25.63