Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732 (150mm x 0.01mm)

0932.63.25.63