Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-745 (300mm)

0932.63.25.63