Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-731 (200mm/0.02mm)

0932.63.25.63