Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (150mmx0.01)

0932.63.25.63