Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-30 (200mm/8″ x 0.01)

0932.63.25.63