Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (150mm)

0932.63.25.63