Đầu truyền kết nối dữ liệu vào máy tính qua cổng USB Mitutoyo 264-016-10

0932.63.25.63