Thước Thủy Hộp (80cm) STHT43104-8 STANLEY

0932.63.25.63