Thước Dây Sợi Thủy Tinh (60M) STHT34794-8 STANLEY

0932.63.25.63