Thước Dây Sợi Thủy Tinh (50m) STHT34298-8 STANLEY

0932.63.25.63