Mỏ lết răng (12″/300mm) STANLEY 87-623-S

0932.63.25.63