Máy siết bu lông góc M12 FRAIWF12-0B

0932.63.25.63