Review Bộ 5 lưỡi cưa kiếm sắt Milwaukee TORCH loại mỏng T18-228.6mm 48-00-4188

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ 5 lưỡi cưa kiếm sắt Milwaukee TORCH loại mỏng T18-228.6mm 48-00-4188
0 ký tự (Tối thiểu 10)

Chưa có đánh giá nào.

Chưa có bình luận nào

412000

Bộ 5 lưỡi cưa kiếm sắt Milwaukee TORCH loại mỏng T18-228.6mm 48-00-4188

Trong kho