Bộ lọc sản phẩm
Thương Hiệu

CSPS

Để chào mừng Ngày 30/4, Quý khách sẽ được tặng vách lưới sịn sò khi mua 1 trong những sản phẩm tủ CSPS sau:

                                   Tủ                         Vách lưới tặng kèm
STT Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm
1 VNUC9103B1QWK Tủ di động CSPS

91cm-3 hộc kéo

VNDUC09001 Vách lưới CSPS 91cm
2 VNLC07605B11M Tủ dụng cụ CSPS

76cm-5 hộc kéo

VNDLC09001 Vách lưới CSPS 76cm
3 VNTC10410B12M Tủ dụng cụ CSPS

104cm-10 hộc kéo có mặt ván

VNDTC09003 Vách lưới CSPS 104cm
4 VNTC13210B1AD Tủ dụng cụ CSPS

132cm-10 hộc kéo

VNDTC09002 Vách lưới CSPS 132cm
5 VNTC13205B13M Tủ dụng cụ CSPS 132cm-5 hộc kéo màu đen VNDTC09002 Vách lưới CSPS 132cm
6 VNTC13205BJ3M Tủ dụng cụ CSPS

132cm-5 hộc kéo màu trắng

VNDTC09002 Vách lưới CSPS 132cm
7 VNLT132XDB12 Bàn nâng di động CSPS

132cm

VNDTC09002 Vách lưới CSPS 132cm
Bộ lọc sản phẩm
Thương Hiệu

0932.63.25.63