Thước Thủy Hộp (60cm) STHT43103-8 STANLEY

0932.63.25.63