Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-172-30 (200mm/8″)

0932.63.25.63