Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-152-30 (200mm x 0.01mm)

0932.63.25.63