Thước Dây Sợi Thủy Tinh (30m) STHT34297-8 STANLEY

0932.63.25.63