Thước cuộn Tylon (5m/16 -19mm) STHT36194

0932.63.25.63