Thước cuộn POWERLOCK (5M) STHT33158-8 STANLEY

0932.63.25.63