Thước cuộn POWERLOCK (3M) STHT33203-8 STANLEY

0932.63.25.63