Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153-30 (12″/300mm)

0932.63.25.63