Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821-30 (0-25mm x 0.001)

0932.63.25.63