Máy Khoan Bắt Vít BOSCH GSB 180-LI (Hộp công cụ, set 41 món AC)

0932.63.25.63