Đồng hồ so kiểu cơ MITUTOYO 2046S (10mm/0.01mm)

0932.63.25.63