Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-781 (12.7mm x 0.01)

0932.63.25.63