Đồng hồ so cơ khí MITUTOYO 3058S-19 (50mm/0.01mm)

0932.63.25.63