Bàn nguội cơ khí đen CSPS VNGS3352BB16 (183cm)

0932.63.25.63