Thông tin chung

Về chúng tôi:

Thành lập từ 2014, là công ty chuyên cung cấp thiết bị bảo trì sửa chữa phục vụ cho hoạt động của nhà máy trong mọi lĩnh vực công nghiệp: Dệt may, da giày, sản xuất dây điện, sản xuất thép, gia công và chế tạo…
Với đội ngũ bán hàng năng động và sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu, chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa.
Phương châm của chúng tôi là:

Nhanh chóng trong hành động – Chính xác trong kỹ thuật – cạnh tranh trong giá cả.

About US:

Founded in 2014, our company is specialized in supplying maintenance and repair equipment for the operation of the factory in all areas: textile, leather shoes, electrical wire production, steel production, processing and manufacturing…
Owning a dynamic sales team and the great support from the leading equipment manufacturers, we are extremely confident to bring our customers fullest satisfaction.


Our motto is:

Quick in action- accurate in technique – competitive in price.

우리에 대해2014 년에 설립 된 저희 회사는 섬유, 가죽 신발, 전선, 철강, 기타 가공 및 제조 등 모든 분야에서 보수 및 수리 부품을 제공하는 전문 기업입니다. 능동적인 영업팀과 우수한 장비 제조업체의 지원을 통해서 저희는 고객들에게 최대한의 만족을 줄드릴 수 있습니다. 저희의 모토는 : 신속한 행동 – 정확한 기술 – 적절한 가격입니다.

Bài viết xem nhiều

0932.232.900