CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website hoanglongvu.com gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là những thông tin cần thiết để hoanglongvu.com tư vấn, hỗ trợ, xác nhận và gửi đơn hàng cho khách hàng.

Các giao dịch thanh toán tại hoanglongvu.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh giao thành công, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu trữ.

Mục đích sử dụng thông tin

+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

+ Xác nhận và gửi đơn hàng

+ Xác nhận giao dịch liên quan tại hoanglongvu.com

+ Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

+ Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng

+ Liên lạc với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Hoàng Long Vũ cam kết không sử  dụng thông tin cá nhân khách hàng ngoài các mục đích được nêu ở mục II

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật hoanglongvu.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nhà nước.

Ngoại trừ trường hợp nêu trên hoanglongvu.com cam kết thông tin của khách hàng hoàn toàn được bảo mật.

Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

Khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi thông tin bất cứ lúc nào

Khách hàng cũng có thể yêu xóa thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ mọi khiếu nại về sau khách hàng tự chịu trách nhiệm

Đơn vị thu thập và lưu giữ thông tin khách hàng

Công ty cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Long Vũ